top of page

BEHEER

_

Bowline-Boomzorg-Beheer-bomen.jpg

Om bomen de beste levenskansen te geven wordt er best een plan gemaakt op lange termijn: het beheerplan. 

In een gesprek komen we eerst te weten wat je voeling is met jouw tuin of domein. Vervolgens brengen we de bomen in kaart en gaan we ze één voor één af om hun huidige toestand te bepalen aan de hand van een boomveiligheidscontrole.

Op basis van deze informatie kunnen we het beheerplan opstellen waarbij we de noden van de bomen, tuin en mens op elkaar afstemmen. 

Een beheerplan kan de situatie van en rond één boom omschrijven, maar kan evengoed een hele tuin of een volledig park omvatten.

 

We kijken onder meer naar maaibeheer, habitat, drukbezochte plaatsen en zones waar we de bomen hun gang kunnen laten gaan. 

Het voordeel van een beheerplan is dat er doordacht gepland kan worden op lange termijn. Er komt ook duidelijkheid over het budget doorheen de jaren. Je weet dus exact waar je aan toe bent. 

Bowline-Boomzorg-Beheer.jpg
Voorbeeld Plan risico's.jpg

Download onze infofiche over boombeheerplannen

Vraag een gratis offerte voor de opmaak van een boombeheerplan voor uw eigendom

bottom of page