top of page

SNOEIEN

_

Bowline-Boomzorg-Snoeien.jpg

Snoeien van bomen is een kunst! Of je nu een jonge boom begeleidt naar een mooie en evenwichtige kroon of een oude veteraan veiligstelt voor zijn omgeving, er zijn verschillende redenen waarom je een boom laat snoeien.

Vertel ons over jouw bomen en wij zien wat er moet (of kan) gebeuren.  

We toetsen steeds jouw vraag als klant af aan de gezondheid van je boom. Zo respecteren we de specifieke situatie van de boom en formuleren we een antwoord op jouw vraag. De boom staat steeds centraal in dit verhaal. 

Bij Bowline Boomzorg gaan wij tot het uiterste om ervoor te zorgen dat bomen gezond zijn en dat de veiligheid naar de omgeving toe zo goed mogelijk gewaarborgd is.

Bij bomen gaan veiligheid en gezondheid hand in hand.

Bowline-Boomzorg-Winter-snoei-knotten.jp

SNOEITIJDSTIP

Tijdens de lente en de herfst vermijden we om bomen te snoeien omdat het ontluiken van de bladeren in de lente en het afsluiten van de bladeren in de herfst actieve processen zijn die veel energie vragen van de boom. Ook wordt de nieuwe bast in het voorjaar snel beschadigd.

Sommige boomsoorten worden liever niet in de winter gesnoeid omdat ze gemakkelijk bloeden of vatbaarder zijn voor aantastingen. Enkele voorbeelden zijn: Notelaar, Berk en Kers.

ZOMERSNOEI

Wanneer er minder dan 20% van de bladmassa verwijderd wordt, is het wenselijk om in het groeiseizoen te snoeien. Dat begint wanneer de bladeren goed ontwikkeld zijn en stopt aan het einde van de zomer (september/oktober).

Tijdens het groeiseizoen kan de boom de snoeiwonden actief afgrendelen en kan het overgroeien van de wonden meteen starten.

WINTERSNOEI

Wanneer er meer dan 20% van de bladmassa verwijderd wordt. Dit is het geval bij knotten en kandelaren, maar ook bij zware kruinreducties. Zware kruinreducties worden enkel toegepast om zieke en/of gevaarlijke bomen toch te kunnen behouden.

Bowline-Boomzorg-Klimmen.jpg

SOORTEN SNOEI

Voor we gaan snoeien is het belangrijk om het eindbeeld van de boom te bepalen.

 

Wat willen we met deze boom? Wordt het een knot- of vormboom, mag hij vrij uitgroeien zoals hij wil, moet er een bepaalde takvrije stam zijn, moet er een afstand zijn tot kabels en/of gebouwen?

 

Wanneer we goed weten wat we willen kunnen we gaan snoeien om het eindbeeld te bereiken. Soms kan dat in één snoeibeurt, soms gespreid over meerdere snoeibeurten.

BEGELEIDING-SNOEI

Bij begeleidingsnoei wordt de jonge boom gesnoeid zodat deze later geen probleemtakken heeft.

 

Probleemtakken zijn bijvoorbeeld te scherp ingeplante takken, dubbele toppen, schuurtakken, enz.

Er wordt per snoeibeurt maximum 25% van de bladmassa verwijderd.

 

Meestal gebeurd begeleidingsnoei elke 2 jaar tot alle probleemtakken verwijderd zijn en de gewenste takvrije stam bereikt is.

ONDERHOUD-SNOEI

Onderhoudsnoei is de basis in het boomonderhoud. Gevaarlijk dood hout wordt verwijderd en probleemtakken worden verwijderd of ingekort.

Bij de meeste andere soorten snoei vertrekken we van de onderhoudsnoei. 

Omdat er bij onderhoudsnoei weinig levend hout wordt gesnoeid kan dit in principe winter en zomer uitgevoerd worden.

Bowline-Boomzorg-Veteraan-snoei.jpg

UITLICHTEN

Eén of meerdere takken worden ingekort tot op een goed geplaatste zijtak. Deze zijtak is minstens 1/3de van de dikte van de tak die weggezaagd wordt.

Wanneer heel de kruin uitgelicht wordt:

  • wordt de boom transparanter

  • maakt hij minder nieuw dood hout aan

  • groeit hij minder snel naar buiten

  • verkleint de kans op takbreuk

De omvang en vorm van de kruin blijven wel ongeveer hetzelfde.

Er wordt maximaal 20% van de bladmassa verwijderd.

INNEMEN

Bij het innemen worden zijtakken met 1/3de tot 1/4de ingekort tot op een goede zijtak. 

De kruin verkleint en daarom vermindert ook de windbelasting op het wortelgestel en de stam.

Dit wordt enkel toegepast om bomen met een stabiliteitprobleem of een verzwakking in de stam veilig te kunnen behouden.

Omdat dit een drastischere maatregel is moet de boom in goede conditie zijn, anders is de kans groot dat het enkel meer bergaf gaat.

Gezien hier veel bladmassa verwijderd wordt, gebeurt dit werk best in de winter.

VORMBOMEN

Hierbij wordt de boom in een kunstmatige vorm gesnoeid. Dit kan een knotboom zijn, een gekandelaarde boom, maar ook een leilinde of een dakplataan of een geleide perenboom.

Belangrijk is dat de boom van van jongs af aan geleid wordt en frequent gesnoeid wordt. Op die manier blijven de snoeiwondes klein en blijven de kruin en het wortelgestel in evenwicht.

Vrij uitgegroeide bomen knotten is geen goede praktijk en levert zieke en gevaarlijke bomen op.

VETERAAN-BEHEER

Een veterane boom is niet per definitie een heel oude boom. Het zegt eerder iets over de levensfase waarin de boom zich bevindt.

 

De boom begint zijn initiële kruin af te werpen en start met het maken van een nieuwe binnenkruin.

Belangrijk is hier de veiligheid van de omgeving, maar nog belangrijker de gezondheid van de boom.

Naast snoeien is ook het optimaal inrichten van de standplaats van vitaal belang.

IN DE PRAKTIJK

In de praktijk is het vaak een combinatie van verschillende soorten snoei.

De boom krijgt een onderhoudsnoei, maar er is één zware gesteltak die een verhoogd risico heeft om te breken. Deze tak moet worden ingenomen. Om ervoor te zorgen dat deze tak genoeg licht krijgt worden de takken erboven uitgelicht. Verder wordt er wat gedund in de kruin zodat er minder nieuw dood hout wordt gevormd.

Bowline-Boomzorg-Hakselen.jpg

SNOEIAFVAL?

Snoeiafval bestaat natuurlijk niet!

Takken en hout kunnen op verschillende manieren verwerkt worden.

De takken kunnen verhakseld worden of er kan een takkenwal aangelegd worden om de takken in te verwerken.

In de mate van het mogelijke proberen we steeds het materiaal ter plaatse te houden. Wanneer dit niet mogelijk of ongewenst is kunnen we het uiteraard afvoeren.

Bowline-Boomzorg-Takkenwal-1.jpg
Bowline-Boomzorg-Takkenwal-2.jpg
Bowline-Boomzorg-Takkenwal-3.jpg
bottom of page